Logistikk konstruksjon

Logistikk konstruksjon

Logistikkbygg refererer til spesielle bygninger for logistikklagring og transport. Logistikkpark refererer til et sted der ulike logistikkanlegg og forskjellige typer logistikkbedrifter er sentralt fordelt i rommet i områder der logistikkdrift er konsentrert og hvor flere transportformer er koblet sammen. Det er også et samlingspunkt for logistikkbedrifter med en viss skala og ulike servicefunksjoner.

For å lette trafikkbelastning i byene, redusere industriens press på miljøet, opprettholde industriell samhørighet, i samsvar med utviklingstrenden til logistikkindustrien, realisere den jevne flyt av varer, i forstedene eller det urbane og landlige utkanten nær hovedområdet trafikkårer, en rekke logistikkgrupper med intensiv transport, Oppbevaring, marked, informasjon og ledelse funksjonene bestemmes. Gjennom den gradvise forbedringen av ulike infrastrukturer og servicefasiliteter, har ulike preferansepolitikker for å tiltrekke seg store logistikksentre (distribusjon) for å samles her og få dem til å oppnå skalafordeler spilt en viktig rolle i å integrere markedet og realisere reduksjonen av logistikkostnadene. ledelse. Samtidig har det redusert ulike bivirkninger forårsaket av distribusjon av store distribusjonssentre i sentrum og blitt den grunnleggende industrien som støtter den moderne økonomien.

Innenfor en bestemt region, alle aktiviteter relatert til varer transport, logistikk og fordeling, inkludert internasjonal og innenlandsk transport, realiseres gjennom forskjellige operatører (OPERATOR). Disse operatørene kan være eiere eller leiere av bygninger og anlegg (lager, demonteringssentre, lagerområder, kontorlokaler, parkeringsplasser osv.) Bygget der. For å overholde reglene for fri konkurranse, må en fraktlandsby samtidig tillate at alle bedrifter som er nært knyttet til de ovennevnte forretningsaktivitetene, kan komme inn. En godsby må også ha alle offentlige fasiliteter for å oppnå alle operasjonene nevnt ovenfor. Hvis mulig, bør det også omfatte offentlige tjenester for ansatte og brukeres utstyr. For å oppmuntre til multimodal varetransport er det nødvendig å betjene en godsby gjennom et mer passende utvalg av transportformer (land, jernbane, hav / dypvannshavn, indre elv og luft). Til slutt er det nødvendig at en godsby må drives av et enkelt hovedorgan (RUN), enten offentlig eller privat.

Logistikkbygg tilhører offentlige bygninger. Med tidenes raske utvikling presenteres logistikkbygninger på sin unike måte. Eksklusive logistikkparker går direkte til kaier eller flyplasser, og eksklusive distribusjonssentre går direkte til forskjellige distribusjonssteder, og danner en enhetlig logistikkjede.

100

Logistikkparklager

108

Logistikk distribusjonssenter